Ford zvyšuje tržby

Ford patří do skupiny hlavních automobilových výrobců na americkém trhu. Vyrábí automobily jak pro osobní, tak i komerční přepravu. Pod značkou Lincoln prodává též luxusní vozy. Založen byl na předměstí Deatroitu v roce 1903 Henry Fordem.

Od počátku své existence patří Ford (NYSE: F) společně s General Motors (NYSE: GM) a Chryslerem do tzv. deitroitské „velké trojky“. Ve třicátých letech proslul Ford (NYSE: F) svou automatickou výrobní linkou a masovou produkcí. Do roku 1927 vyrobil 15 milionů kusů modelu T. Na konci osmdesátých let získává Aspon Martin, Jaguar a Lagondu. V letech 1999 a 2000 dále kupuje Volvo a Land Rover. V roce 2008 však Land Rover a Jaguar prodává indické společnosti Tata. Finanční krizi 2008 – 2009, na rozdíl od General Motors (NYSE: GM), překonal Ford (NYSE: F) bez státní pomoci. Finance na restrukturalizaci získal ze soukromých zdrojů a do roku 2011 je splatil.

Osmý světový producent

Americký automobilový průmysl má dlouhou tradici hlavně díky “velké trojce”. V roce 2012 patřily USA na pátou pozici světové produkce osobních automobilů s celkovým počtem 4,1 milionu kusů. V produkci komerčních dopravních prostředků patří USA suverénně první místo s počtem 6,2 milionu kusů. Na druhé pozici se nachází Čína s 3,7 miliony kusů.

Automobilka Ford (NYSE: F) aktuálně zaměstnává 171,000 lidí. V roce 2012 vyprodukovala 5,532 milionů aut, což ho řadí na osmé místo světové produkce automobilů. Nejprodávanější model za skupiny osobních vozů je Fusion, kterého se v USA za rok 2012 prodalo 241 tisíc kusů. Následující data jsou pro americký trh: Dalšími modely jsou pak Fiesta (56, , Mustang, C-Max a Taurus. Ze skupiny SUV je nejprodávanějším Escape, kterého se v USA prodalo 261 tisíc kusů. Dalšími modely jsou Edge (, Explorer, Flex a Expedition. Do zbylých výrobních skupin patří trucky, hybridy a komerční vozy. Jejich kompletní seznam je k nalezení na oficiálních stránkách společnosti zde.

Ford se soustředí hlavně na Severní Ameriku

V roce 2012 dosáhla tržní kapitalizace firmy přibližně 55 miliard USD, celkový počet akcií 4,013 milionu USD, tržby 134,252 milionu USD, čistý zisk 5,664 milionů USD a kapitálové výdaje -5,488 milionu USD.

Společnost Ford (NYSE: F) se výhradně specializuje na prodej automobilů. Jediným dalším příjmem firmy je příjem získaný z poskytování finančních služeb spojených s prodejem svých vozů. Prodeje automobilů představují 94,78 % celkového zisku a poskytování úvěrů 5,22 % ze zisku. Prodeje v severní Americe dosáhly v roce 2012 61,04 % ze všech prodaných automobilů společnosti Ford (NYSE: F), což představuje 56,92 % tržeb. Z toho je jasně patrné, jak moc je společnost závislá na odbytu v této oblasti.

Geografický vývoj tržeb

Americký automobilový trh přitom ukázal poměrně vysokou odolnost proti krizi, když v roce 2011 vzrost o 10 % na 13 milionů automobilů. Pro rok 2012 se očekává nárůst produkce na 14 milionů a do roku 2016 na 16 milionů automobilů ročně. Díky finanční krizi se změnila poptávka na trhu automobilů. Američané začali nakupovat spíše menší automobily s nižší spotřebou. Proto v roce 2011 vzrostla poptávka po malých automobilech Fordu (NYSE: F) o 25 %. Z následujícího obrázku je patrné, že po překonání krize 2008 – 2009, která významně zasáhla všechny světové výrobce automobilů, roste odbyt automobilů.

Tržby podle typů vozů Tržby v roce 2012 celkem vzrostly o 5,34 % (ve čtvrtém kvartálu dokonce o 13,22 %). Pětiletý průměrný růst tržeb však je záporný, konkrétně – 4,22 %. Je výrazně ovlivněný krizivými roky. Automobilový průmysl přitom průměrně za 5 let rostl o 0,66 %. Index S&P 500 v tom samém období získal 2,89 %. Ford tedy rostl méně než trh, což je jednoznačně nestaví do dobrého světla.

Čistá marže se v posledním kvartálu 2012  propadla

Finanční situace společnosti Ford (NYSE: F) se na konci roku 2012 nevyvíjela dobře. Čistý příjem klesl o 88,28 %. V prvním kvartálu roku 2013 byla situace lepší, konkrétně došlo k nárůstu prodejů automobilů o 18 %, růstu tržeb na 35,8 miliardy a dále zisky před zdaněním dosáhly 2,44 miliardy USD, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2000. Čistý zisk byl 1,61 miliardy USD, čili 40 centů na akcii ve srovnání se stejným kvartálem předchozího roku, kdy byl čistý zisk 35 centů na akcii. Ford (NYSE: F) tyto výsledky kvitoval prohlášením, že se jedná o povzbudivá čísla, která by mohla znamenat začátek úspěšného roku.

Další finanční report pro druhý kvartál letošního roku má být vydán 6. května.

Ford vyplácí akcie v posledních dvou letech

Z dlouhodobého hlediska dividendy společnost Ford (NYSE: F) spíše nevyplácí. Mezi lety 2009 až 2011 je nevyplácela vůbec. Za rok 2012 je vyplácela, v konkrétní výši 0,05 v jednotlivých kvartálech. Celkem tedy 0,2 na akcii. V letošním roce však byly akcie vypláceny k 1. březnu ve výši 10 centů na akcii, což je oproti loňskému roku dvojnásobné zvýšení. Do budoucna plánuje společnost vyplácení akcií v závislosti na výši zisku.

V krizi 2008 – 2009 dostaly akcie na frak

Vývoj akcií za posledních 5 let si můžete prohlédnout na následujícím obrázku. Jak je patrné, v krizových letech se jejich hodnota propadla pod 2 USD za akcii. Nyní si však již vedou o poznání lépe. Rok 2012 byl sice v celkovém hodnocení výkonnosti akcie neutrální, ale to by mohlo pro ten letošní znamenat pozitivum. Už nyní se akcie nacházejí nad loňskými maximy.

Vývoj akcií

Z technického hlediska je důležitá hranice 10 USD za akcii, pod kterou se trh dvakrát za poslední dva roky pokoušel dostat. Poprvé v roce 2011 a podruhé 2012. V obou případech se to nepodařilo. V roce 2013 však nabrala růstové tempo, které by jí mohlo vydržet za předpokladu, že se společnosti Ford (NYSE: F) podaří držet krok s aktuálními prodeji. Vzhledem k tomu, že Ford F-series je pro měsíc duben v USA nejprodávanějším automobilem vůbec, je automobilka na dobré cestě. Z každých 100 prodaných automobilů jich 5 bylo tohoto modelu. Celkem se jich v dubnu prodalo více než 59,000, což představuje oproti předchozímu měsíci nárůst o 24,4 %. Špatně si nevedly ani Ford Fusion a Escape s 26,722 a 25,826 prodanými automobily, kterým patřila 6. a 9. pozice v prodejích za měsíc.

Ford F-series

Ford zaostává na poli hybridních vozů

Významnou roli bude v budoucnu hrát vývoj a produkce hybridních automobilů. S příchodem nového tisíciletí si stále více lidí uvědomuje rizika poškozování životního prostředí a proto se snaží o o snižování vlastních emisí. Procentuální podíl prodaných hybridních vozů na světě byl v roce 2012 sice pouze 2,9 %, ale oproti roku 2011 je to nárůst o 1%. Očekává se, že podíl prodejů hybridních vozů poroste stále rychleji. Jedná se tedy o oblast s vysokým potenciálem. První, kdo toto pochopil, byla společnost Toyota se svým hybridním vozem Prius, kterého se v roce 2012 prodalo 117 tisíc kusů. Pro srovnání: hybridního Ford Fusionu se prodalo pouze 8 tisíc kusů. Ford (NYSE: F) v této oblasti tedy do budoucna potřebuje zvýšit prodeje svých vozů.

Dále si je společnost Ford (NYSE: F) velmi dobře vědoma své závislosti na americkém trhu, která jí v letech 2008 – 2009 způsobila nepříjemné problémy. Aby jí zbavila, představila v minulém roce plán, díky kterému by do roku 2020 chtěla zvýšit své celkové odbyty na asijském trhu. Aktuálně do Asie putuje 15 % celkové produkce automobilky. V roce 2020 by to mělo být 32 %.

Pokud se Fordu (NYSE: F) podaří splnit výše zmíněné a držet si nastavenou úroveň prodejů, může dojít k tomu, co predikuje Goldman Sachs, která očekává pro letošní rok růst na 17.00 USD za akcii. Její doporučení je jednoznačně nákupní. Ostatní instituce jsou spíše zdrženlivější a očekávají pro letošní rok růst akcií na 15 USD. Pokud by se však podařilo prorazit psychologickou hranici 15 USD za akcii, není cíl Goldman Sachs vůbec nereálný.

Zdroje: trefis.com, marketwatch.com, csimarkets.com, oica.net