Caterpillar pravidelně vyplácí dividendy

Caterpillar Inc. je americká jednička v oblasti těžkého strojírenství. Byla založena v roce 1925 ve městě Peoria ve státě Illinois. Aktuálně zaměstnává 125 tisíc zaměstnanců. Více než 85 let je Caterpillar (NYSE: CAT) spojován s vysokou kvalitou zboží a služeb.

Zabývá se třemi hlavními oblastmi produkce:

Strojírenství – navrhuje, vyrábí a prodává stroje pro těžební, zpracovatelský, zemědělský průmysl a lesnictví. Dále vyrábí speciální stroje pro přepravu těžkých nákladů, pokládání potrubí, teleskopické držáky a mnoho dalších speciálních strojů.

Motory – navrhuje, vyrábí a také prodává motory a turbíny pro své vlastní stroje a pro elektrárny či jiné velké průmyslové objekty. Dále produkuje motory pro lokomotivy, ponorky, těžké tahače, těžební stroje a další. Motory vyráběné v Catterpillaru (NYSE: CAT) dosahují od 5 do 22,000 koňských sil. Turbíny pak od 1,600 do 19,500 koňských sil.

Finanční produkty – tato sekce je tvořena hlavně finanční skupinou (Cat Financial) a pojišťovnickým holdingem (Cat Insurance). Catterpillar (NYSE: CAT) nabízí širokou paletu finančních produktů pro všechny skupiny zákazníků. Společnost také poskytuje finanční půjčky. Pojišťovnický holding poskytuje různé formy pojištění pro zákazníky a prodejce na podporu odbytu vlastních produktů.

Téměř 70 % zisků ze zahraničí

Caterpillar (NYSE: CAT) je leaderem ve stavebním a těžebním vybavení, ve výrobě dieselových a plynových agregátů. Je také hlavním americkým exportérem tohoto zboží. Hlavními konkurenty v této oblasti jsou Komatsu (NYSE: JP), John Derre (NYSE: DE), Volvo Construction Equipment, Terex (NYSE: TEX) a další.

Trh s průmyslovými motory a turbínami je vysoce kompetitivní. Mezi hlavní konkurenty v Severní Americe patří Cummints Inc. (NYSE: CMI), Volvo Group AB (VOLVB: Stockholm), Merzedes Benz (XE:DAI) a Detroid Diesel Corporation (oba členové korporace DaimlerChrysler).

Trh produkce turbín a dalšího těžkého vybavení pro elektrárny zůstává rozkouskovaný. Mezi hlavní konkurenty v této oblasti patří Cummins (NYSE: CMI), Generac (NYSE: GNRC), Multiquip, Detriod Diesel a další.

Zajímavostí je, že se Caterpillar (NYSE: CAT) pustil do vývoje vysoce odolných mobilních telefonů s operačním systémem Android určených pro dělníky na stavbách, ve firmách apod.

Hlavní procento zákazníků společnosti se nachází mimo Spojené Státy. Celkem 30.82 % zisku plynulo ze Spojených Států Amerických, zatímco 69.18 % bylo z ostatních zemí.

Tržby klesají

V roce 2012 dosáhla tržní kapitalizace společnosti 57 miliard USD a celkem vydala 672 milionů akcií. Celková výše tržeb byla 63 miliard USD, ze kterých plynul společnosti čistý zisk ve výši 4,99 miliard USD. V posledních měsících se však společnost Caterpillar (NYSE: CAT) potýká s poklesem tržeb. Následující graf je toho důkazem.

Zdroj: ycharts.com

Zdroj: ycharts.com

Pokles tržeb v roce 2009 jistě není pro nikoho překvapením. Tehdy nastala pouze otázka, jak bude velký. V následujícím roce se situace poměrně zlepšila díky růstu americké ekonomiky a zvýšení poptávky v Asii. Ve třetím a čtvrtém kvartálu rostly tržby dokonce o více než 50 %. Zde však musíme upozornit na skutečnost, že se jedná o zavádějící informaci vzhledem k tomu, že ve čtvrtém kvartálu 2008 dosáhly tržby 51.32 miliardy USD a na tuto částku se dostaly až ve druhém kvartálu 2011.

Během roku 2012 však tržby sice rostly, ale klesajícím tempem, až se nakonec ve čtvrtém kvartálu propadly do červených čísel. A stejná tendence pokračuje i v letoším roce. Za první kvartál roku 2013 vykázala společnost pokles tržeb o 17 % ve srovnání s obdobím předchozího roku na 13,2 miliardy USD.

Vývoj čistého zisku společnosti je na následujícím obrázku:

zdroj: ycharts.com

zdroj: ycharts.com

Ukazatel beta je aktuálně 1,89 a index PE 11,76.

Rok 2012 byl zklamáním

Hodnota akcií společnosti Caterpillar (NYSE: CAT) se v letech 2011 až 2012 příliš nezměnila a pohybuje se pod hodnotou 100 USD za akcii. Rozhodně si však povšimněte korelace mezi vývojem tržeb a cenou akcií. Zatímco v roce 2010 byly tržby sice záporné, ale postupně rostly do černých čísel, ve druhém kvartálu 2011 došlo k poklesu růstu tržeb (tržby rostly o 44 % oproti předchozímu roku), na který akcie Caterpillar (NYSE: CAT) zareagovaly propadem až na hranici 75 USD. V roce 2012 akcie Caterpillaru nesplnily očekávání, které do nich vkládal časopis Forbes. Ten je zařadil mezi top 10 akcií roku 2012. Dokonce umístil Caterpillar (NYSE: CAT) na první pozici svého pomyslného žebříčku.

zdroj: ycharts.com

zdroj: ycharts.com

Dividendy vyplácí spolehlivě

Caterpillar (NYSE: CAT) pravidelně vyplácí dividendy. K vyplácení dochází každé čtvrtletí. V roce 2012 byla celková výše vyplacených dividend 2,08 USD, což představuje dividendový zisk ve výši 2,38 %.

Dividendy

Další dividendy budou vyplaceny 23. května 2013

Letošní rok nebude dobrý

Z výše zmíněných informací je patrné, že výhled na vývoj akcií Caterpillar (NYSE: CAT) je neutrální. V letošním roce se společnost bude potýkat s poklesem tržeb a zisku. Za takové situace lze těžko očekávat růst. Doporučením pro letošní rok je se akciím této společnosti vyhnout. Podobné očekávání je patrné také ze snížení hodnocení ze strany Goldman Sachs z původního „buy“ na „neutral“, ke kterému došlo 4.3.2013.